Call center

Politica de confidentialitate

Prin înregistrarea ca utilizator al www.alian.ro va vom solicita o serie de date personale, precum numele si prenumele, adresa de e-mail, data nașterii, dar si alte informații cu caracter personal, care sa permită identificarea dvs. ca utilizator al serviciului www.alian.ro. De asemenea, pentru a va abona la newsletter-ul sau alertele www.alian.ro va trebui sa ne comunicați o adresa de email valida, precum si alte date legate de dvs. Aceste date personale vor fi folosite exclusiv de societatea care operează www.alian.ro, in scopurile pentru care au fost colectate si pentru care v-ați exprimat acordul. Ele nu vor fi înstrăinate către terți.

Informațiile despre dvs. pot fi folosite de S.C. ALIAN PROSPER S.R.L doar în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor de pe site-ul www.alian.ro:

  • ofertarea de produse,
  • soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către dumneavoastră,
  • contactarea, inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text sau telefon, în legătura cu oferte de produse si servicii ale alian.ro sau în legătură cu produse si servicii care credem ca ar putea fi de interes ca in cazul unor promoții, oferte special.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, S.C. ALIAN PROSPER S.R.L, proprietarul acestui website, va administra în condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate in scopul oferirii in condiții optime a serviciului web disponibil pe acest site. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc si sa solicitați ștergerea datelor.

Furnizarea informațiilor personale

Furnizarea serviciilor de pe www.alian.ro va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligați sa ne furnizați corect numele, adresa si alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați contul dumneavoastră. Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. ALIAN PROSPER S.R.L nu poate fi făcută responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidențialitatea contului si parolei sale.

Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către S.C. ALIAN PROSPER S.R.L pentru informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.  Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul efectuării oricăror verificări justificate in baza legii.  Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. S.C. ALIAN PROSPER S.R.L se angajează în fața clienților săi sa nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client si S.C. ALIAN PROSPER S.R.L.

Acest site folosește masuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla in controlul nostru. S.C. ALIAN PROSPER S.R.L se obliga sa respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisa la adresa office@alian.ro, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date; sa înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
S.C. ALIAN PROSPER S.R.L certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

  1. dreptul de a cere de la S.C. ALIAN PROSPER S.R.L sa va confirme daca prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  2. dreptul de a cere de la S.C. ALIAN PROSPER S.R.L sa rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, in mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
  3. dreptul de a cere S.C. ALIAN PROSPER S.R.L sa înceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.alian.ro sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul www.alian.ro, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului www.alian.ro si va pune in mișcare cercetarea penala împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

 

Deschide chat
Buna ziua!
Vă putem ajuta?